Office Hours: Mon - Fri 8:00-19:00 Sat: 8:00-14:00

ປຸ໋ຍ ຮິວມັສ ປະເທດໄທ

ປຸ໋ຍ ຮິວມັສ ປະເທດໄທ

ຮິວມັສ (Humus) ແມ່ນເປັນສານທີ່ມີສີດຳຫາສີນ້ຳຕານ ແລະແມ່ນເປັນສານເຫຼືອຄ້າງ ຫຼັງການຍ່ອຍສະລາຍຊາກພືດ ຊາກສັດ. ບັນດາສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນດິນ ເຊັ່ນ ຂີ້ກະເດືອນຈະເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອລະລາຍປຸ໋ຍຮິວມັສ ກັບດິນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດິນດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ!

Contact Us
ฮิวมัส

ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງປຸ໋ຍຮິວມັສ ຈະອອກມາ ຍາມມັນເນົ່າເປື່ອຍໝົດ, ເຮັດໃຫ້ພືດສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ຮິວມັສສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນດິນຫຼາຍໆຊະນິດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ດິນນແຂງແຮງຂຶ້ນ. ມີສານອາຫານສຳລັບພືດຫຼາຍຊະນິດ ຢູ່ພາຍໃນ ລວມທັງແຮ່ທາດຄືກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງຈະພົບວ່າ ປຸ໋ຍຮິວມັສ ມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຊ່ວຍໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ເຕີບໃຫຍ່ແລະແຂງແຮງ. 

  1. ເປັນວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຈາກການໝັກ ວັດສະດຸເຫຼືອໃຊ້ ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ ໂຮງຂ້າໄກ່ ໂຮງງານເຈ້ຍ ໂຮງງານນ້ຳມັນພືດ
  2. ໃຊ້ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການຈັບເມັດ ປັ້ນເປັນປຸ໋ຍເມັດ ແລະເພີ່ມສານອິນຊີ.

ຄຸນະສົມບັດແລະຄຸນປະໂຫຍດຂອງປຸ໋ຍ ຮິວມັສ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ

  • ການສະກັດກັ້ນພະຍາດ – ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຮິວມັສ ຊ່ວຍຟຶ້ນຟູພືດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນສະອາດ- ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງພືດ – ການເກັບກ່ຽວດີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
  • ຄວາມພຸນຂອງດິນເພີ່ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ອາກາດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຫຼໄດ້ຢາງອິສະລະ
  • ການເກັບກຳສານອາຫານທີ່ສູງຂື້ນ – ລະດັບ CEC ສູງ ເຮັດໃຫ້ທາດອາຫານຢູ່ໃນດິນໄດ້ດົນ
  • ມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍ – ດິນຈະກາຍເປັນຄ້າຍຄືຟອງນ້ຳ ແລະສາມາດຄາຍນ້ຳກັບຄືນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາເກັບແຫນ້ນ.
  • ການເພິ່ງພາອາໄສສານເຄມີໜ້ອຍ – ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະລູກຄ້າມີຄວາມສຸກ
  • ມີການເຊາະເຈື່ອນໜ້ອຍ – ຝົນກັດເຊາະດິນໄດ້ໜ້ອຍລົງ
  • ການກັກເກັບດີຂື້ນ – ຄືກັບວ່າດິນແມ່ນຟອງນ້ຳອຸ້ມນ້ຳໄວ້

ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ແກ່ ດິນອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການຍ່ອຍສະລາຍດີຂຶ້ນ, ສົ່ງເສີມການທຳງານຂອງຈຸລິນຊີໃນດິນ, ສະກັດກັ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫຍ້າ, ປັບ pH ໃນດິນ, ລົດລ້າງສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການຊະລ້າງທີ່ຫຼວງຫຼາຍ, ການແຊກຂຶມຂອງນໍ້າສູງຂຶ້ນ.

ຕ້ອງການ ປຸ໋ຍ ຮິວມັສ ຈາກປະເທດໄທ ບໍ?

ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ປຸ໋ຍ ຮິວມັສ ໃນປະເທດໄທ ແລະ ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຫຼືບໍ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.

ຈັດສົ່ງ

ພາຍໃນ 2-3 ວັນເຮັດວຽກ.

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນແລະຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ.

12030885-rice-plant-Stock-Photo-1030x686

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້

ປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານ

+66896 069 6986