Welcome to TKK

โรงงานผลิตปุ๋ยอันดับ 1 ในไทย
ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอเมริกา
ขอบคุณเกษตรกรกว่า 80% ที่ไว้ใจเรา Tkk

Who I am What I do
รับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศ รับผลิตฟิลเล่อร์สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยภูมิภาคต่างๆ ติดต่อ เบอร์ 036-909969 ,096-0696986

Hello and welcome

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ บจก.ทีเคเค เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยอันดับ 1 ในไทย ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอเมริกา ขอบคุณเกษตรกรกว่า 80% ที่ไว้ใจเรา Tkk  เรายินดีเป็นผู้ดูแลเรื่องการผลิต พร้อมทั้ง มีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติ ในประเทศ เพื่อเกษตรกรไทย และ โรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยมีกำลังการผลิตฟิลเล่อร์ ธาตุอาหารรอง-เสริม วัสดุปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้วันละ 3,000 ตัน ขอให้ท่านไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแล และ มอบหมายให้ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อท่าน ณโอกาสนี้ ภายใต้มาตรฐานที่เรายืดถือและปฏิบัติมายาวนาน และได้รับการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตร ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง

จากคณะผู้บริหาร
บจก.ทีเคเค.เฟอร์ติไลเซอร์(ประเทศไทย)
ฐิติกัลยากรณ์ ฐานภพธนากุน

About me

แหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ.

What I can do for you

วิสัยทัศน์(VISION)

วิสัยทัศน์(VISION) มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน-ปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพสุง ราคายุติธรรม และมีจรรยาบรรณขั้นสูง ในการบริหารจัดการ และ จัดจำหน่ายเพราะสินค้าเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยการผลิต เพื่อเกษตรกร ทุกภูมิภาค ให้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ

TKKFER

บริษัท ทีเคเค. เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ แร่มาร์ล-ปูนมาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบ ในการผลิต ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด และ โปแตสเซียมฮิวเมท รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพอร์ไลท์ โดโลไมท์ วัตถุดิบผลิตปุ๋ย รับผลิตฟิลเล่อร์ รับผลิตปุ๋ยกระสอบ

ปุ๋ยเร่งดอก   ไคโตซาน   การเกษตรอินทรีย์   ปุ๋ยออแกนิค   ปุ๋ยน้ำชีวภาพ   โรงงานปุ๋ย  ปุ๋ยข้าว  บริษัทปุ๋ย  บริษัทขายเคมีเกษตร  ปุ๋ยน้ำ  ขายปุ๋ย   ปุ๋ยทางใบ  ปุ๋ยนาโน  โรงงานผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเร่งโต  ร้านขายปุ๋ย  ปุ๋ยยางพารา  สินค้าเกษตร  สารปรับสภาพดิน  ปุ๋ยnpk  ปุ๋ยมันสำปะหลัง  npkปุ๋ย