Tkk. fer

ประวัติความเป็นมา

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในแวดวงการเกษตร ที่กลุ่มบริษัทฯ ในเครือเราได้ริเริ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการผลิต วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน คือ Filler เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนาเติบโต และมีมีบริษัทในเครือ มากมาย โดยรับผิดชอบในส่วนต่างๆ กล่าวคือ

• รับผิดชอบทางด้านการผลิต คือ บริษัทซันเทค เนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด
• รับผิดชอบทางด้านวัตถุดิบคือหจก.เกษมปูนมาร์ล
• รับผิดชอบทางด้านการตลาดในประเทศ คือ บริษัท เอ็น.พี.เค 888 จำกัด
• รับผิดชอบทางด้านการตลาดต่างประเทศ คือ บริษัทภาคภูมิการเกษตร003 จำกัด
• รับผิดชอบทางด้านการจัดส่ง คือ กลุ่มบริษัทฯ รถร่วมในเครือ บจก.ทีเคเคฯ และ เกษมกรุ๊ป ซึ่งมีรถเป็นของกลุ่มเราเอง ประเภทรถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถพ่วง ทำให้การจัดส่ง รวดเร็วทันเวลา

Donec quam felis, que eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

My philosophy

มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่ายที่มีคุณภาพ และเราสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพได้เนื่องจากบริษัทเรา มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ.

 • มีเหมืองสัมปทานบัตร ปูนมาร์ล
 • มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
 • มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
 • มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
 • มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
 • มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

About us

1.พันธกิจองค์กร(MISSION)
จะมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจำหน่าย-ปลีก -ส่ง วัตถดิบุคุณภาพ สำหรับโรงงานย่อย หรือกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำวัตถุดิบคุณภาพจากเรา นำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดิน -ปรับปรุงน้ำ ให้ได้สินค้าคุณภาพ ที่สามารถใช้อย่างเจาะจงในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพเพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

2. เป้าหมาย(GOAL)
มีเป้าหมาย คือ “การเป็นผู้นำทางการผลิต และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ผ่านการคัดสรรโดยผู้เชียวชาญของบริษัทฯ เป็นที่ไว้วางใจ สำหรับโรงงานย่อย แต่ละภูมิภาค ได้ใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่บริษัทฯ เราได้คัดสรร แร่ธาตุ และวัตถุดิบ จากแหล่งที่ดีที่สุด เพื่อส่ง-จำหน่าย และ รับผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพ ภายใต้ แบรนด์ของลูกค้าหรือ กลุ่ม ภายใต้มาตรฐานการผลิต ที่ได้การตรวจสอบมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในวงการ การผลิตปุ๋ย และ กลุ่มสารปรับปรุงดินคุณภาพสูง

3.วัตถุประสงค์(OBJECTIVES)
มีจุดหมายมุ่งสู่ การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายวัสดุ-แร่ธาตุ ต้นทางสำหรับ การผลิตปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และวัสดุปรับปรุงดิน-ปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นผู้นำและสนับสนุนคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ต้องการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และสามรถใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ในประเทศ และต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

4.กลยุทธ์(STRATEGIES)
สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ทรีย์, ปุ๋ยเคมี, ธาตุอาหารรอง-เสริม และวัสดุปรับปรุงดิน วัสดุปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ ภายใต้การควบคุมและได้มาตรฐาน อีกทั้งราคามาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทในเครือ บริษัท ที่เคเค ฯ และบริษัทในเครือ kasemgroup มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต คือ

 • มีเหมืองสัมปทานบัตร ปูนมาร์ล
 • มีใบอนุญาตแต่งแร่ โรงโม่ และวัตถุดิบ เช่น ฟอสเฟตหิน เพอร์ไลต์ แคลเซี่ยม และโดโลไมท์
 • มีโรงงานผลิตปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน โดยมีใบอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร
 • มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร
 • มีทีมงานด้านวิชาการที่มีความชำนาญด้านการเกษตร สามารถให้คำแนะนำด้านการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการเกษตรทั่วไป
 • มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร