ปัญหาดินมีหลายชนิด

ปัญหาดินมีหลายชนิด (ความรู้คู่เกษตรกร)

ปัญหาดินมีหลายชนิด ดังนี้

1. ดินเค็ม คือดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมาก ทำให้พืชขาดน้ำ และเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ดินมีแหล่งกำเนิดจากแร่หรือหินที่มีเกลืออยู่ ดินแช่น้ำทะเลเป็นระยะเวลานาน หรือการทำนาเกลือ

แนวทางการแก้ไขทำได้โดยปลูกพืชที่สามารถดูดเกลือเข้าไปสะสมได้ดี ปลูกไม้ยืนต้นที่มีรากลึก เพื่อลดความเค็มของดินในที่ลุ่มที่เป็นพื้นที่ให้น้ำ การชะล้างดินเค็มด้วยการขังน้ำจืดไว้หน้าผิวดิน หรืออาจปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทนเค็มได้

2. ดินด่าง คือดินที่มีค่า pH มากกว่า 7 มักพบบริเวณพื้นที่แถบภูเขาหินปูน หรือการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน แนวทางการแก้ไขคือปรับสภาพดินด้วยการเติมกำมะถันผงลงไป

3. ดินจืด คือดินที่ขาดธาตุอาหารสำคัญของพืชได้หมด เช่น เมื่อปลูกมันสำปะหลังไปนานๆ ดินบริเวณนั้นก็ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้อีก แนวทางการแก้ไขปัญหาดินจืดต้องลงทุนมาก และใช้ระยะเวลา ดังนั้นควรรีบแก้ไข นั่นก็คือการปลูกพืชสลับอย่างพืชตระกูลถั่ว หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพังทลายหรือดินไม่อุดมสมบูรณ์นั้น จะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาบำรุงดิน แม่น้ำและปากแม่น้ำตื้นเขินเนื่องจากการชะล้างตะกอนดิน เกิดอุทกภัยหรือดินถล่ม ดังนั้นเราจึงควรป้องกันด้วยการอนุรักษ์ดิน ได้แก่

ควรปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน
ควรปรับปรุงและบำรุงดิน เช่น ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอก ปลูกพืชตะกูลถั่ว ใส่ปูนขาวในดินที่เป็นกรด หรือระบายน้ำเข้าที่ดินเค็ม เป็นต้น
ควรป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน ด้วยการปลูกพืชคลุมดิน พืชหมุนเวียน การไถพรวนตามแนวระดับ การทำคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน รวมทั้งไม่ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า หรือทำไร่เลื่อนลอย
ควรให้ดินชุ่มชื้นเสมอ เช่น หญ้าหรือฟางคลุมหน้าดิน


ติดตามเราผ่านทางเพจ facebook

โรงงานรับผลิตปุ๋ยน้ำ รับผลิตปุ๋ย รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโรงงานผลิตปุ๋ยของเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย ที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิต ผลิตวัตถุดิบได้วันละ 1,000 ตัน (30,000 ตัน/เดือน).

บริษัท ทีเคเค. เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะ แร่มาร์ล-ปูนมาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบ ในการผลิต ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด และ โปแตสเซียมฮิวเมท รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพอร์ไลท์ โดโลไมท์ วัตถุดิบผลิตปุ๋ย รับผลิตฟิลเล่อร์ รับผลิตปุ๋ยกระสอบ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน-ปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพสุง ราคายุติธรรม และมีจรรยาบรรณขั้นสูง ในการบริหารจัดการ และ จัดจำหน่ายเพราะสินค้าเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยการผลิต เพื่อเกษตรกร ทุกภูมิภาค ให้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ

ปุ๋ยเร่งดอก ไคโตซาน การเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยออแกนิค ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรงงานปุ๋ย ปุ๋ยข้าว บริษัทปุ๋ย บริษัทขายเคมีเกษตร ปุ๋ยน้ำ ขายปุ๋ย ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยนาโน โรงงานผลิตปุ๋ย ปุ๋ยเร่งโต ร้านขายปุ๋ย ปุ๋ยยางพารา สินค้าเกษตร สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยnpk ปุ๋ยมันสำปะหลัง npkปุ๋ย