จุดประสงค์หลักของการพิจารณาการใช้ปุ๋ยทางใบ

จุดประสงค์หลักของการพิจารณา การใช้ปุ๋ยทางใบ ของผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงสาเหตุต่างๆ

การใช้ปุ๋ยทางใบ ของผู้ใช้จะต้องคำนึงถึงสาเหตุต่างๆ ดังนี้

1. เพื่อแก้ไขอาการขาดธาตุอาหาร : เราสามารถสังเกตได้ค่ะว่าพืชมีการขาดธาตุอาหารหลัก อาหารรอง หรืออาหารเสริมหรือไม่ เช่นหากเราปลูกในสภาพดินที่มีความเป็นด่างและไม่ได้ปรับสภาพดิน พืชมักขาดธาตุเหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) และโบรอน (Bo) วิธีการแก้ไข คือ ใช้สารละลายของเกลือจุลธาตุที่พืชขาดฉีดพ่นทางใบและพืช ก็เป็นวิธีที่ให้ผลเร็วและได้ผลดี จุดประสงค์ที่ 2 คือ

2. เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต : นั้นก็คือ เราจะคำนึงถึงธาตุอาหารหลักที่อยู่ในปุ๋ยว่า หากใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสัดส่วนของไนโตรเจนสูง เมื่อนำมาใช้ในการผลิตผักและช่วยให้ผักดูอวบและเขียวสด เนื่องจากไนโตรเจน ส่งเสริมการเติบโตของต้นและใบยังช่วยเพิ่มปริมาณของสารสีเขียวคลอโรฟิลล์ในใบด้วย….

ปุ๋ยทางใบชนิดเกล็ดที่มีสัดส่วนของฟอสฟอรัสสูง ปุ๋ยประเภทนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับ หากใช้เสริมในไม้ผลก่อนการออกดอกจะช่วยให้ดอกสมบูรณ์ และหากใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสัดส่วนของโพแทสเซียมสูง จะเสริมให้แก่ต้นพืช ในช่วงการพัฒนาของผลในไม้ผลหลายชนิดและช่วยให้รสชาติของผลไม้ดีขึ้น F/I…….

และจุดประสงค์ของการใช้ปุ๋ยทางใบอีกข้อหนึ่งก็คือ เพื่อช่วยให้พืชฟื้นตัวจากปัญหาความขาดแคลนธาตุอาหารจากบางช่วงอายุของต้นพืช : เช่น ในช่วงของการผลิดอกออกผล อินทรีย์สารต่าง ๆ ที่เคยสะสมไว้ในใบจะเริ่มเคลื่อนย้ายไปสร้างผล เป็นเหตุให้รากพืชได้รับอาหารน้อย ในช่วงนี้การเจริญเติบโตของระบบรากจึงหยุดชะงักลง แต่รากก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปด้วยประสิทธิภาพที่ต่ำ ปริมาณของธาตุอาหารที่ดูดได้จากดินก็น้อยลงไปด้วย

สำหรับข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยทางใบเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชคือ

1. ปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารของพืชได้ดี ถ้าฉีดพ่นปุ๋ยที่ให้ธาตุนั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเร็วที่สุด แต่หากมีอาการรุนแรงมากแล้วการใช้ปุ๋ยทางใบอาจจะไม่เกิดผล
2. ละลายหรือผสมปุ๋ยกับน้ำในอัตราส่วนที่ตามคำแนะนำ ไม่ควรผสมให้เข้มข้นเกินไป เพราะจะทำให้ใบพืชไหม้ได้
3. และสุดท้ายหลักสำคัญของการใช้ปุ๋ยทางใบ ควรถือว่าการใช้ปุ๋ยทางใบเป็นเพียงการเสริม แต่การบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีทางดินเป็นงานหลัก หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีแล้วไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยทางใบก็เป็นได้ แต่หากดินเสื่อม ดินเสีย ปุ๋ยทางใบ เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง เสมือนให้อาหารพืชทางตรง เข้าทางปากใบ ควรเลือกปุ๋ยทางใบจากแหล่ง หรือบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานจะเป็นการดี


ติดตามเราผ่านทางเพจ facebook

โรงงานรับผลิตปุ๋ยน้ำ รับผลิตปุ๋ย รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโรงงานผลิตปุ๋ยของเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย ที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิต ผลิตวัตถุดิบได้วันละ 1,000 ตัน (30,000 ตัน/เดือน).

บริษัท ทีเคเค. เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะ แร่มาร์ล-ปูนมาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบ ในการผลิต ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด และ โปแตสเซียมฮิวเมท รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพอร์ไลท์ โดโลไมท์ วัตถุดิบผลิตปุ๋ย รับผลิตฟิลเล่อร์ รับผลิตปุ๋ยกระสอบ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน-ปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพสุง ราคายุติธรรม และมีจรรยาบรรณขั้นสูง ในการบริหารจัดการ และ จัดจำหน่ายเพราะสินค้าเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยการผลิต เพื่อเกษตรกร ทุกภูมิภาค ให้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ

ปุ๋ยเร่งดอก ไคโตซาน การเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยออแกนิค ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรงงานปุ๋ย ปุ๋ยข้าว บริษัทปุ๋ย บริษัทขายเคมีเกษตร ปุ๋ยน้ำ ขายปุ๋ย ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยนาโน โรงงานผลิตปุ๋ย ปุ๋ยเร่งโต ร้านขายปุ๋ย ปุ๋ยยางพารา สินค้าเกษตร สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยnpk ปุ๋ยมันสำปะหลัง npkปุ๋ย