ไคโตซาน คืออะไร

ไคโตซาน คืออะไร

ไคโตซาน คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร ไคโตซาน เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษระโดดเด่นเ)พาะตัวคือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ( Biomaterials ) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์

ไคโตซาน คืออะไร


ติดตามเราผ่านทางเพจ facebook

โรงงานรับผลิตปุ๋ยน้ำ รับผลิตปุ๋ย รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโรงงานผลิตปุ๋ยของเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย ที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิต ผลิตวัตถุดิบได้วันละ 1,000 ตัน (30,000 ตัน/เดือน).

บริษัท ทีเคเค. เฟอร์ติไลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะ แร่มาร์ล-ปูนมาร์ล ซึ่งเราอยู่ในแหล่งกำเนิดแร่ จึงมีมากเพียงพอต่อการพัฒนา ไปสู่การปรับปรุงดินและน้ำ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบ ในการผลิต ดังนี้ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส เค็กสลัด และ โปแตสเซียมฮิวเมท รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพอร์ไลท์ โดโลไมท์ วัตถุดิบผลิตปุ๋ย รับผลิตฟิลเล่อร์ รับผลิตปุ๋ยกระสอบ ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน-ปรับปรุงน้ำ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพสุง ราคายุติธรรม และมีจรรยาบรรณขั้นสูง ในการบริหารจัดการ และ จัดจำหน่ายเพราะสินค้าเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยการผลิต เพื่อเกษตรกร ทุกภูมิภาค ให้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ

ปุ๋ยเร่งดอก ไคโตซาน การเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยออแกนิค ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรงงานปุ๋ย ปุ๋ยข้าว บริษัทปุ๋ย บริษัทขายเคมีเกษตร ปุ๋ยน้ำ ขายปุ๋ย ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยนาโน โรงงานผลิตปุ๋ย ปุ๋ยเร่งโต ร้านขายปุ๋ย ปุ๋ยยางพารา สินค้าเกษตร สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยnpk ปุ๋ยมันสำปะหลัง npkปุ๋ย