ผลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืชและสัตว์
ผลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืช และ สัตว์

ผลิตปุ๋ยน้ำ กำลังผลิต วันละ 2500 ขวด ติดต่อสั่งลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืช และ สัตว์ เรายินดีเป็นผู้ดูแลเรื่องการผลิต พร้อมทั้ง มีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติ ในประเทศ เพื่อเกษตรกรไทย และ โรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง โดยมีกำลังการผลิตฟิลเล่อร์ ธาตุอาหารรอง-เสริม วัสดุปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้วันละ 3,000 ตัน ขอให้ท่านไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแล และ มอบหมายให้ผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อท่าน ณโอกาสนี้ ภายใต้มาตรฐานที่เรายืดถือและปฏิบัติมายาวนาน และได้รับการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตร ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง


ติดตามเราผ่านทางเพจ facebook

โรงงานผลิตปุ๋ย รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโรงงานผลิตปุ๋ยของเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย ที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิต ผลิตวัตถุดิบได้วันละ 1,000 ตัน (30,000 ตัน/เดือน).