โปรแตสเซียมฮิวเมทโปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมท จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินดีทำให้ระบบรากของพืชดีพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดี

ปุ๋ยเร่งดอก  การเกษตรอินทรีย์  ปุ๋ยออแกนิค  ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  โรงงานปุ๋ย  ปุ๋ยข้าว  บริษัทปุ๋ย  บริษัทขายเคมีเกษตร  ปุ๋ยน้ำ  ขายปุ๋ย   ปุ๋ยทางใบ  ปุ๋ยนาโน  โรงงานผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเร่งโต  ปุ๋ยยางพารา  สินค้าเกษตร  สารปรับสภาพดิน  ปุ๋ยnpk  ปุ๋ยมันสำปะหลัง  npkปุ๋ย


คุณสมบัติและประโชยน์ของ โปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมท จะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินดีทำให้ระบบรากของพืชดีพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดี โปรแตสเซียมฮิวเมทจำไปทำ ลายแรงยึดเหนี่ยว ซึ่งก็จะทำ ให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ส่งผลให้นํ้าและอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนอกจากนั้น โปรแตสเซียมฮิวเมทสามารถป้องกันไม่ให้นํ้าระเหยไปจากดิน

ขายปุ๋ย   ปุ๋ยทางใบ  ปุ๋ยนาโน  โรงงานผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเร่งโต  ปุ๋ยยางพารา  สินค้าเกษตร  สารปรับสภาพดิน  ปุ๋ยnpk  ปุ๋ยมันสำปะหลัง  npkปุ๋ย