Office Hours: Mon - Fri 8:00-19:00 Sat: 8:00-14:00

สินค้า

แหล่งของ วัตถุดิบปุ๋ย เพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ จำหน่ายและผลิต วัตถุดิบปุ๋ย ปุ๋ย และแหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตร อาทิ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส ขี้เค้ก และ โปรแตสเซียมฮิวเมท

เพอร์ไลต์

มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย

โดโลไมท์

ธาตุอาหารรอง เสริม จากธรรมชาติบริสุทธิ์สูง ประกอบด้วยธาตุแคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, อลูมิเนียมและซิลิก้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรง

แคลเซี่ยม

เหมาะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด, ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตตว์ ไก่, หมู สัตว์น้ำ เพิ่มความเยียวแก่น้ำ และเพิ่มแคลเซี่ยมต่อกุ้ง ในระหว่าการเลี้ยง

ยิปซั่ม

สูตรทางเคมี Ca Do4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ฟอสเฟต

เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ องค์ประกอบหลักธาตุอากหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม

ซีโอไลท์

ประโยชน์ซีโอไลท์(Zeolite)รักษาสมดุลของ pH ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

ปูนขาว

ปูนขาวในทางเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งมักใช้ในแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งปูนขาวสามารถปรับปรุงดินได้

ฮิวมัส

เป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่, โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืช ใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ

ขี้เค้ก

ว่ามีผลิตภัฒปรับดินจากแร่ธรรมชาติ. ทำให้ดินร่วนซุย. ออกซิเจนลงดินได้. รากจะแตกขยายและชอนไช หาอาหารเลี้ยงพืชได้มาก ทำให้เติบโตสมบูรณ์

โปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมทจะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินดีทำให้ระบบรากของพืชดีพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดี

ปุ๋ยเร่งดอก ไคโตซาน การเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยออแกนิค ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรงงานปุ๋ย ปุ๋ยข้าว บริษัทปุ๋ย บริษัทขายเคมีเกษตร ปุ๋ยน้ำ ขายปุ๋ย ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยนาโน โรงงานผลิตปุ๋ย ปุ๋ยเร่งโต ร้านขายปุ๋ย ปุ๋ยยางพารา สินค้าเกษตร สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยnpk ปุ๋ยมันสำปะหลัง npkปุ๋ย

TKKfer.แหล่งของ วัตถุดิบปุ๋ย เพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ

ผลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืช และ สัตว์ กำลังผลิต วันละ 2500 ขวด จำหน่ายและผลิต วัตถุดิบปุ๋ย ปุ๋ย และแหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตร อาทิ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส ขี้เค้ก และ โปรแตสเซียมฮิวเมท

ดาวน์โหลดโบชัวร์
Quick Delivery

Delivery within 2-3 working days

Money Back Guarantee

Please read our Terms and Conditions

12030885-rice-plant-Stock-Photo-1030x686

โทรหาเราตอนนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

096 069 6986

Tiger plus

จักรวาล ชนิดเม็ด

ปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน