TKKfer. แหล่งของ วัตถุดิบปุ๋ย เพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ

จำหน่ายและผลิต วัตถุดิบปุ๋ย ปุ๋ย และแหล่งของวัตถุดิบเพื่อการเกษตร อาทิ เพอร์ไลต์ โดโลไมท์ แคลเซี่ยม ยิปซั่ม ฟอสเฟต ซีโอไลท์ ปูนขาว ฮิวมัส ขี้เค้ก และ โปรแตสเซียมฮิวเมท

เพอร์ไลต์

มีการใช้เพอร์ไลต์ผสมลงไปในดิน เพราะเพอร์ไลต์มีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซึมที่ดี และมีความพรุนในตัวสูง ทำให้สภาพเป็นดินร่วนและเพอร์ไลต์ยังสามารถช่วยรักษาสมดุล ระหว่างปริมาณของน้ำ และอากาศในดินได้ด้วย

โดโลไมท์

ธาตุอาหารรอง เสริม จากธรรมชาติบริสุทธิ์สูง ประกอบด้วยธาตุแคลเซี่ยม, แมกนีเซี่ยม, เหล็ก, อลูมิเนียมและซิลิก้า ซึ่งมีความจำเป็นต่อการ เจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรง

แคลเซี่ยม

เหมาะสำหรับ ปรับ PH ดิน แก้ปัญหาดินกรด, ดินเปรี้ยว เพิ่มแคลเซี่ยมในสูตรอาหารสัตตว์ ไก่, หมู สัตว์น้ำ เพิ่มความเยียวแก่น้ำ และเพิ่มแคลเซี่ยมต่อกุ้ง ในระหว่าการเลี้ยง

ยิปซั่ม

สูตรทางเคมี Ca Do4 2H2O โดยประกอบด้วย ซัลเฟอร์ไฮดรอกไซด์ (SO3 46.5%) แคลเซี่ยมออกไซด์ (Cao 32.6% และน้ำ H2O 20.9%)การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ฟอสเฟต

เป็นแร่หินธรรมชาติ ผ่านการบดละเอียด ไม่ต่ำกว่า 100 เมธ องค์ประกอบหลักธาตุอากหารพืชฟอสฟอรัส และมีธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม

ซีโอไลท์

ประโยชน์ซีโอไลท์ ( Zeolite )รักษาสมดุลของ pH ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

ปูนขาว

ปูนขาวในทางเกษตรมีใช้มากในด้านการปรับปรุงดิน อาทิ หน้าดินเหนียว ดินเป็นกรด ดินมีเชื้อโรค เป็นต้น ซึ่งมักใช้ในแปลงนา แปลงผัก สวนผลไม้ เพื่อปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งปูนขาวสามารถปรับปรุงดินได้

ฮิวมัส

เป็นวัสดุที่ได้จากการหมัก วัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงเชือดไก่, โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำมันพืช ใช้เป็นตัวช่วยจับเม็ดกรณีปั้นเป็นปุ๋ยเม็ด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ

ขี้เค้ก

ว่ามีผลิตภัฒปรับดินจากแร่ธรรมชาติ. ทำให้ดินร่วนซุย. ออกซิเจนลงดินได้. รากจะแตกขยายและชอนไช หาอาหารเลี้ยงพืชได้มาก ทำให้เติบโตสมบูรณ์

โปรแตสเซียมฮิวเมท

โปรแตสเซียมฮิวเมทจะช่วยทำให้ดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ช่วยทำให้ดินดีทำให้ระบบรากของพืชดีพืชจะดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ดี

Tiger plus

ไทเกอร์พลัส ระเบิดดิน ระเบิดราก

 • สูตรเพิ่มพลังพืช
 • ปรับปรุ่งโครงสร้างดิน
 • ทำให้ดินร่วนซุย

จักรวาล ชนิดเม็ด

สารปรับปรุงดิน ตรา จักรวาล ชนิดเม็ด เหมาสำหรับ

 • ดินที่ทำการเกษตรติดต่อกันนานหลายปี
 • ดินที่ใช้ปุ๋ยเคม และสารเคมีมาก
 • ดินเสื่อมสภาพ ดินแข็ง ดินด้าน ดินเป็นกรด

ปุ๋ยน้ำ

วันเดอร์ – อะมิโน และ พีพีวัน พลัส ตรา เสือสามตัว

 • เปิดตาดอก
 • ขยายผล
 • ผลดก
 • กอกดี
 • ออกดอก
 • ขั้วเหนียว ไม่ร่วง
 • เปลือกหนา และผลโตได้น้ำหนัก

ผลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืช และ สัตว์

กำลังผลิต วันละ 2500 ขวด ติดต่อสั่งผลิตปุ๋ยน้ำ อะมิโน ฮอร์โมน รองเสริม ไคโตซาน พืช และ สัตว์

ดาวน์โหลดโบชัวร์