Office Hours: Mon - Fri 8:00-19:00 Sat: 8:00-14:00

ซีโอไลท์

ซีโอไลท์

ซีโอไลท์ ประโยชน์ซีโอไลท์ ( Zeolite )รักษาสมดุลของ pH ในน้ำมีความพรุนในตัวสูง ช่วยปรับดูดซับปุ๋ย และแร่ธาตุอาหารไว้ไม่ถูกชะล้างจับสารพิษ ของเสีย ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์

ติดต่อเรา

คุณสมบัติและประโชยน์ของ ซีโอไลท์

ประเภทของ ซีโอไลท์

 1. ซีโอไลท์ ประเภทผง นิยมใช้กันมากในกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ใช้ได้ทั้งการเตรียมบ่อ โดยหว่านให้ทั่วพื้นบ่อ หรือขณะเลี้ยง ซึ่งช่วยดูดซับแก๊สพิษ เช่น แอมโมเนีย แก๊สไข่เน่า ที่เกิดจากของเสียจำพวกกุ้ง และอาหารที่เหลือเน่าเสีย ปัจจุบันมีการนำไปประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร
 2. ซีโอไลท์ ประเภทเกร็ด นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ใช้ในการกรองน้ำ (อัดอยู่ในรูปแท่ง) ตลอดจนใช้ในการกรอง บำบัดน้ำในฟาร์ม ใช้ในจำพวกตู้ปลา และใช้เป็นตัวรองพื้นกระบะให้แมวฉี่ (cat sand)เป็นต้น
 3. ซีโอไลท์ ประเภทเม็ด นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้มากกว่าประเภทอื่น ๆ

ประโชยน์ด้านการเกษตร

 1. .ซีโอไลท์ ใช้บำบัดน้ำเสีย
  1)โดยการใช้สารซีโอไลท์ดูดซับแอลกอฮอล์ แก๊ซแอมโมเนีย (NH3) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฯลฯ ในบ่อปลา หรือบ่อเลี้ยงกุ้ง
  2)ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในบ่อพักน้ำของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
 2. ซีโอไลท์ ใช้ผสมปุ๋ยเคมีเพื่อใส่ลงดิน
  1)โดยเนื้อสารของซีโอไลท์จะทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับธาตุอาหารในรูปประจุบวกที่มีในปุ๋ยเคมี ทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่มีในปุ๋ยเคมีน้อยลง หรือลดการสูญเสียของปุ๋ยเคมี
  ลดการสูญเสียโดยการชะล้าง (leaching) ลดการสูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซ เช่น กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (denitrification) ของไนโตรเจนในดินในรูปไนเตรด – ไนโตรเจน (NO3 – N)
  2)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้สูงขึ้น
  3)ช่วยเพิ่มปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารของพืชจากปุ๋ยเคมีที่ใส่
 3. ซีโอไลท์ ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องปลูกที่ไม่มีดิน
  1)นำซีโอไลท์มาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องปลูกที่ไม่มีดิน เนื่องจากซีโอไลท์ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง
  2)ส่งเสริมให้สามารถดูดธาตุอาหารพืชในรูปไอออนได้ดี
  3)ลดการสูญเสียธาตุอหารพืชจากปุ๋ยเคมีที่ผสมไว้แล้ว
  4)ลดการสูญเสียโดยการชะละลายโดยน้ำ
 4. ซีโอไลท์ ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน
  1)ช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารประจุบวกของดินทรายที่มีความสามารถดูดยึดต่ำ
  2)ช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช
  3)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีของพืช
 5. ซีโอไลท์ ช่วยทำลายสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์ ใช้ซีโอไลท์ผสมให้สัตว์กินตามปกติ จะทำให้อัตราการตายของหมู เป็ด หรือไก่ ลดลง อีกทั้งยังทำให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
จัดส่งทั่วประเทศ

ส่งภายใน 2-3 วันทำการ

รับประกันคุณภาพ

โปรดอ่านข้อมูลและคุณสมบัติของสินค้า

12030885-rice-plant-Stock-Photo-1030x686

โทรหาเราตอนนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

096 069 6986