สินค้าชนิดน้ำ ปุ๋ยน้ำ

ประโยชน์ ปุ๋ยน้ำ

  • ปุ๋ยน้ำ เร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิด
  • เร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็ว ช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผล
  • อุดมด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

วันเดอร์ – อะมิโน และ พีพีวัน พลัส ตรา เสือสามตัว เปิดตาดอก ขยายผล ผลดก กอกดี ออกดอก ขั้วเหนียว ไม่ร่วง เปลือกหนา และผลโตได้น้ำหนัก

จำหน่ายและผลิต ปุ๋ยน้ำ